VÒNG QUAY KIM CƯƠNG 20k

Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Góc Khuất Nhận Được 135 Kim Cương 20/06/2021 21:42:50
  Góc Khuất Nhận Được 10 Quân Huy 20/06/2021 21:41:44
  Hà Bảo Nam Nhận Được 45 Kim Cương 18/06/2021 19:10:17
  Nguyễn Hoàng Nhận Được 45 Kim Cương 16/06/2021 12:59:12
  Nguyễn Hoàng Chúc Bạn May Mắn Lần Sau 16/06/2021 12:59:06
  Tuyển Khúc Chúc Bạn May Mắn Lần Sau 15/06/2021 14:21:55
  Tuyển Khúc Chúc Bạn May Mắn Lần Sau 15/06/2021 14:21:50
  Tuyển Khúc Nhận Được 45 Kim Cương 15/06/2021 14:21:46
  Tuyển Khúc Bạn Nhận Được 40 Kim Cương 15/06/2021 14:21:34
  Tuyển Khúc Nhận Được 90 Kim Cương 15/06/2021 14:21:28
  Tuyển Khúc Bạn Nhận Được 40 Kim Cương 15/06/2021 14:21:24
  Tuyển Khúc Bạn Nhận Được 40 Kim Cương 15/06/2021 14:21:19
  Tuyển Khúc Bạn Nhận Được 40 Kim Cương 15/06/2021 14:21:15